כל הדוברים בטקס השבעת נשיאת בית המשפט העליון החדשה, עמדו על יחסי הגומלין שבין הראשות המחוקקת והראשות השופטת.

שרת המשפטים שקד, הציגה את חוק ההתגברות, שנועד לאפשר לכנסת לקיים חוקים שחקקה למרות פסילתו על ידי בג"צ, כאמצעי המתאים ליצור את האיזון הזה שבין שתי הראשויות.

אולם מי שעיניו בראשו מבין שמחשבה זו היא הבל גמור.

התגברות חסרת מהות

הסיבה היא, כי לעולם לא ניתן לגבור לאורך זמן – אדם על אדם, עם על עם אחר, ארגון על ארגון אחר, רק כי הוא חזק יותר, אלא רק אם הוא צודק יותר!

חוק ההתגברות משאיר שוב את הראשות המחוקקת אילמת וללא הצגת מהות ברת עמידה מול תפיסתו הערכית של בית המשפט העליון. אילמותו מביאה לאלימותו! הצדקת חקיקתו, פשוט מתוך "התגברות".

זה לעולם לא יעמוד!

מחוקקים ולא פוליטיקאים

לצערנו, הראשות המחוקקת במדינת ישראל, מורכבת מפוליטיקאים ולא ממחוקקים. על כן, עסוקים רובם ככולם במציאת פתרונות פרקטיים לשסעים השונים הקיימים במדינת ישראל. משום כך עומק החקיקה הוא דל ואינו מחזיק מול העקרונות שטבע בית המשפט העליון מאז שנת 92.

ללא הצגת אלטרנטיבה חוקתית מהותית כנגד הפיכתו של ברק את חוק יסוד כבוד האדם וחרותו, מחוק שנועד לשמור על מעמדו של הפרט, לחוק במעמד "חוקתי על חוקי" המגדיר את מהותה של מדינת ישראל, גם חוק ההתגברות וגם חוק יסוד החקיקה (שנועד לעגן את סמכותה של הראשות המחוקקת), לא יוכלו לעזור.

איך מתגברים על ספירלת השתיקה

ברור הוא שלא ניתן יהיה להגיע להסכמה קואליציונית על הצבת אלטרנטיבה שכזו. מי שמכיר את תאוריית ספירלת השתיקה, יודע, שכאשר תפיסה מצליחה לכפות עצמה כדעה הרווחת, מצטרף הרוב לדעה זו, גם אם הוא… מתנגד אליה.

פשרות בהגדרת האלטרנטיבה, על מנת שתתקבל על כל השותפות הקואליציוניות (כפי שמנסה שרת המשפטים לעשות ביחס לחוק הלאום), גם לא יתנו את התוצאה המצופה, כיוון שדרכן של פשרות להפוך את העקרונות לעמומים וממילא לרוקן אותם מכל תוכן ושיניים. מה שבפוליטיקה הוא מצוין, בחקיקת ייסוד, הוא גזר דין מוות!

על כן, כשאנו מתעסקים בהגדרת ייסוד קיומה של מדינת ישראל, לא ניתן להתחמק מן הקושי.

בכדי לקדם מהלך שכזה, תהיה חייבת מפלגה אחת אמיצה להציג את האלטרנטיבה החוקתית שלה, כתנאי לכל השתתפות במבנה קואליציוני. בתחילה תהיה מפלגה זו מחוץ לקואליציה. בשלב זה, את עיקר פעילותה היא תקדם במישור הציבורי. רק לאחר שמיעת טיעוניה פעם אחר פעם בעקביות במרחב הציבורי, תשבר ספירלת השתיקה, הציבור שישים ליבו לעקרוניות דרכה והמחירים שהיא מוכנה לשלם על כך, יגביר את תמיכתו בה ובעקבות כך, יהיה בכוחם גם של מפלגות שחוט השדרה שלהן יותר פוליטי ופרקטי, ופחות בעל אוריינטציה חוקתית, להצטרף לשינוי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.