התראה לציבור (בצער רב מאוד!) מפני המשך תמיכת רבני ישיבת הר המור בעבריין המין נדב לוי (הקרוי גם יוסף נדב לוי) והמשך השתקת הפגיעות המיניות שנעשו בתוך כותלי הישיבה.

 

לפני כעשרה חודשים פרסמתי פוסט בו התראתי על תרבות עבריינית של ראשי ישיבות שאינם מדווחים על פגיעות מיניות שנעשו בתוך ישיבתם, מכסים על עבריין מין שנמצא בקרבם, ומורים לנפגעים שלא להגיש תלונה במשטרה.

לצערי מגמה זו ממשיכה ביתר שאת, בראשותו של הרב עמיאל שטרנברג, ובשתיקתם של הרב טאו, הרב צוקרמן ובשיתוף פעולה של הרב מרדכי שטרנברג אף הוא ראש הישיבה.

לצערי, אף לאחר עשרה חודשים מהתראתי בעניין, ממשיך הרב עמיאל שטרנברג, ראש ישיבת הר המור, להסתיר את הפגיעות המיניות שנעשו בישיבה על ידי נדב לוי המכנה עצמו כיום כיוסף נדב לוי, וממשיך להורות לנפגעים הפונים אליו שלא להתלונן במשטרה. במקביל אף תומך בעבריין המין (שהיה מתלמידי הישיבה) שלא הודה עד כה על מעשיו במשטרה, אף שפגע ביותר משבעה אנשים, חלקם מתוך הישיבה ואף שהוגשו לעת עתה לפחות שתי תלונות במשטרה.

ואפרט:
בשבוע שעבר פנה נפגע נוסף לרב עמיאל שטרנברג וסיפר לו כי בנו פותה ע"י נדב לוי להגיע לחדרו ופגע בו מינית. אולם שם פיתה אותו נדב לוי להגיע לחדרו, ופגע בו מינית. האבא פנה להתייעצות לרב עמיאל שטרנברג. אולם הוא יעץ לו שלא להגיש תלונה במשטרה. למותר לציין, שפגיעה זו הייתה נחסכת לו היה הרב עמיאל שטרנברג מזהיר מפני נדב לוי באותה העת שבה התגלה לו עבריינותו!

במקביל, נכנס נדב לוי בקשרי חיתון עם אחת המשפחות. לאחר שנודע למשפחה דבר הפוסט שפרסמתי, פנה האבא אל הרב עמיאל אולם הרב עמיאל הכחיש כי המדובר באדם שפגע מינית בכמה וכמה אנשים ואמר לו (כאן אני מביא ציטוט מדברי האבא – "הוא סיפר שהבחור לא התאים לישיבה והיה צריך קצת פעילות ולכן סיכמו איתו שיעבור למקום אחר. הוא אמר שהוא לא פגע מינית אלא הייתה תקופה שהיה קצת מבולבל עם הזהות המינית שלו. הוא הוריד מסדר היום את השאלה של הפגיעה המינית"). זאת אף שהרב עמיאל שטרנברג היה מודע לחלוטין על הפגיעות מיניות שפגע נדב לוי חלקם כאמור בתלמידים בישיבת הר המור.

חומרת המעשים של ראשי הר המור המשיכה ביתר שאת. אף שבשבוע שעבר שוב יידעתי את הרב טאו והרב עמיאל שטרנברג על חומרת אופן הטיפול בפרשה, וכי לא רק שנדב לוי לא הודה במעשיו בעת החקירה במשטרה, אלא אף צחק לאידו של המתלונן בפניו בעימות שנערך ביניהם במשטרה. לא נמנע הרב מרדכי שטרנברג (אף הוא ראש ישיבת הר המור) מלחתן את נדב לוי ביום ראשון. האחרון. ברור לכל בר דעת, שלו היה נדב לוי פסול חיתון הלכתי, לא היה הרב מעז לחתנו. אולם עבריין מין שלא הודה על מעשיו, חיתן במודע!

זאת ועוד. נדב לוי בחר להתגורר בשכונת קריית יובל בירושלים, בשכינות לאלו שכבר פגע בהם, מתוך התמיכה שהוא מקבל מראשי הישיבה השוכנת בשכונה.

אין לי בשלב זה אלא לבקש מכל הקוראים פוסט זה להפיצו ככל שניתן. על מנת שהורים יוכלו להזהיר את בניהם מפני נדב לוי (או כאמור בשמו החדש – "יוסף נדב לוי"), וכן להזהיר את בניהם הלומדים או המתכוננים ללמוד בהר המור, כי בשלב זה, אין הם מוגנים מפני פגיעות מיניות אפשריות, עד שיעשה בדק בית אמיתי ושינוי עומק בתפיסת העומדים בראש הישיבה ביחס לנושא כולו על כל סעיפיו.

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.