לשאלת תמימותו של הרב דרוקמן ולשאלת צדקותם של הרב ירחמיאל וייס ראש הישיבה לצעירים שעל יד מרכז הרב והרב עמיאל שטרנברג ראש ישיבת הר המור, ביחסם לעברייני מין.

 

(העובדות שמאחרי המאמר "תרבות דגון" מהשבוע האחרון).


האם הרב דרוקמן תמים ביחסו לרב אלון? ברור שלא!


את הרב יעקב אריאל ראיתי ושמעתי מפורשות מבהיר, כי "לבית המשפט הגיעו רק דגי הרקק" וכי המעשים שעשה הרב אלון חמורים הרבה יותר והוא אף הודה בהן בפניו! גם את הרב ליכטנשטיין זצ"ל שמעתי וראיתי במו אוזני, מספר איך התחננו בפני הרב אלון שיפסיק ממעשיו.

 

את כל זאת יודע הרב דרוקמן, כמוני! על כן, לא ברב תמים עסקינן, אלא ברב עבריין, המשתמש בשם התורה שניתן לו בהשאלה, על מנת לכסות על עבריין מין שלא הודה על מעשיו ואף משים עצמו צדיק "כדוד המלך".

ל"מעוניינים" הקישור לדבריו של הרב יעקב אריאל.

 

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=996387

 

ולעניין הרב ירחמיאל וייס והרב עמיאל שטרנברג, גם פה אני מדבר על עובדות ברורות ושמות ברורים.


שמו של העבריין המין הסדרתי המדובר הוא – נדב לוי, או כפי שהוא קורא את עצמו "יוסף נדב לוי". שלמד בישיבה לצעירים (ישל"צ) שעל יד מרכז הרב ולאחר מכן בישיבת הר המור.


אף שהיה ידוע לרב ירחמיאל וייס שתלמיד זה, פגע מינית בבחורים בישיבה לצעירים, ואף שידע כי פגע מינית בבחורים בישיבת מרכז הרב ואף בישיבת הר המור ואף כי נדב לוי הודה בפניו על פגיעות אלו, לא טרח הרב ירחמיאל וייס לידע את המשטרה עליו ולהתריע מפניו באזני תלמידיו, וכך הביא לפגיעה מינית נוספת שלו באחרים!


אף הרב עמיאל שטרנברג ראש ישיבת הר המור, למרות שידע אף הוא על פגיעותיו המיניות של נדב לוי בישיבות הנ"ל, ובכך שפגע בתלמידים בתוך הר המור, דאג לסלקו מן הישיבה שלו, אך לא טרח להודיע עליו למשטרה או להזהיר את האחרים ממנו.

 

יותר מכך, לאחר שאחד מן הנפגעים עזר אומץ להתלונן במשטרה והיה צורך להיעזר בתלונות נוספות על מנת להביא להעמדתו לדין של נדב לוי, הורה הרב עמיאל שטרנברג לאחד הנפגעים שהינו תלמיד בהר המור שלא להתלונן במשטרה! בכך גרם לסגירת התיק ולהמשך הסתובבותו של נדב לוי חופשי כשהוא עוסק בתחום החינוך, בצמוד לתלמידים צעירים העלולים להיפגע ממנו.


על מנת לחדד את חומרת מעשיהם של הרב ירחמיאל וייס והרב עמיאל שטרנברג, אספר עוד, כי לאחר שעזב את ישיבת הר המור, הפך נדב לוי להיות לא פחות, מעוזר אישי ואחראי שבושים (בחורים צעירים המגיעים לבדוק ישיבה לשנה הבאה), של הרב רטיג ראש ישיבת ההסדר רעננה, בלא שהוא מעלה בדעתו כי הוא מציב בקרבת בחורים צעירים עבריין מין מועד. לולא שהזהרתי אישית את הרב רטיג, היה הנ"ל ממשיך בעבודתו שם עד היום.


המסקנות מדברים אלו חדות כסכין. שם התורה שניתן לרבנים לא לשם עצמם הוא נועד, אלא על מנת להאדיר את שם ה' במעשיהם. כשהם נוהגים בפשיעה, לא רק שמותר אלא מחויב למחות על כך ברבים, על מנת שלא יטעו הציבור לחשוב כי מעשיהם, רצון ה' הוא!

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.