חז"ל מבדילים בין מעמד הר סיני בו נתנה התורה בכפייה, לבין פורים בו קבלוה ברצון. אך האם המדובר הוא באקט של הסכמה בלבד?
איזה דפוס מקבלת התורה כשהיא הופכת מכפייה לרצון?
איך משפיע הדבר על האופן בו מובילים מרדכי ואסתר את גאולת פורים?
ואיך גורם הדבר שלעתיד לבוא שכל המועדים בטלים, פורים מתקיים לעולם?כל זאת בשיעור הקולי שלפניכם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.