כפי שהזכרנו לכל אורך הצגת יוזמת ישראל ייעודית , גדולתה של יוזמה זו היא, בהצגתה תפיסה קיומית תרבותית הנוגעת בכל תחומי החיים, המביאה לפתרון קונפליקטים מהותיים המלווים את החברה הישראלית כבר כמה עשורים.

 

באחד מן המרכזיים שבהם, נפגשנו השבוע, בחתונתם המתוקשרת של מורל ומחמוד.

 

בחתונה זו, התנגשו בקונפליקט חזיתי, הקביעה האתנית היהודית האוסרת חיתון יהודי\ה עם גוי\ה, (ואף מוציאה מכלל ישראל את זרעו של הגבר היהודי שהתחתן עם גויה[1]), לבין ערך השוויון והחופש לבחור את קשר הזוגיות בלא הגבלת גזע.

 

את הקושי שבהימצאות בצומת הדרכים הזו, אפשר היה לשמוע בדבריהם של רבים מאנשי הציבור כדוגמת יאיר לפיד, שבהתייחסו לפרשה, הודה כי היה מפריע לו אם בנו היה מתחתן עם גויה. אולם מצד שני, ראה בהתנגדות הגלויה לחתונה זו, סוג של גזענות וחוסר סובלנות לדו הקיום שבין הלאום היהודי והערבי.

אכן, היכולת להגן על הערך הלאומי הישראלי הבסיסי, האוסר התבוללות בין יהודים וגויים, אינה פשוטה. מול ערך השוויון ההגיוני והמתקדם לכאורה כל כך, עומדת קביעה אקסיומטית שאינה מבוארת של התורה, המתנה את קיום השייכות לעם ישראל בתוצר המגע הפיזי עם יהודיה

 

יוזמת ישראל ייעודית, נוגעת בשורש הקביעה האתנית הזו. היא מבארת כי שורש המבנה האתני של העמים ולוז תרבותם, עובר דרך גופם הפיזי של בני אותם עמים. לא הרוח היא היוצרת את המכנה המשותף הלאומי שביניהם, אלא לוז גופם המקפל את פוטנציאל תרבות עמם בתוכו. ביחס למעגל החיים האתני הלאומי, הקשר המפרה שבין הלאומים, הינו קשר ההשלמה. היחס השוויוני אינו שייך כלל ביחס למישור החיים הזה, המחייב דווקא את שימור ייחודיות העמים. כפיית שוויון בין העמים, הינו הרסני ומביא לאיבוד צלם הלאום האינדיבידואלי שלהם (ראו קריסת הלאומים תחת גוש האירו)!

 

ערך השוויון כערך חיובי, שייך אך ורק לקיום הפרקטי של החיים, כמו החובה לשלם שכר שווה לגברים ונשים, לבני עדות שונות או לאומים שונים העוסקים באותה מלאכה (כפי שאכן התכוון המחוקק בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו וחוק יסוד חופש העיסוק). ייבוא ערך זה אל תוך המבנה האתני הלאומי של העמים, נובע מתוך השלטת עולם הרוח השווה בכל אדם על הוויית העמים, כהמשך לתרבות הנוצרית שרצתה בכל מעודה להתעלם מן הגוף ותכונות ההובלה התרבותיות הטמונות בו.

 

תהליך זה, של חשיפת התניית הלאומיות האתנית בקיום הגופני, גילוי המקור ליבוא ערך השוויון אל תרבות העמים והצבתו מחדש במקומו הנכון, הוא היחיד היכול לאפשר את פרוק הקונפליקט שהבאנו לעייל והרמת דגל ההפרדה הלאומית בין העמים, בלא חשש מגזענות סמויה.

 

יוזמת ישראל ייעודית, באה לקדם תובנות עומק כדוגמת זו שהבאנו עתה ולהופכן לתודעה תרבותית ומדינית, הבונה את יעדיה מתוכן, ולא מתוך התפתלות בתוך סד ערכים מוטעה.

 

בב' אלול (28.8) יום חמישי שעה 18:30 יתקיים מפגש הפתיחה ליוזמה זו, במטרה ליצור מתוכה תמיכה אזרחית רחבה, שתהווה מנוף להשפעה תרבותית ומדינית. – מקווים מאוד לראותכם!

 

להצעת חוק הייסוד המתייחסת לנושאי הליבה השונים, לחץ כאן.

  לרישום הגעה למפגש –  לחץ כאן


[1] "עון זה אף על פי שאין בו מיתת ב"ד אל יהי קל בעיניך, אלא יש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו שהבן מן הערוה בנו הוא לכל דבר ובכלל ישראל נחשב אף על פי שהוא ממזר והבן מן הכותית אינו בנו שנאמר כי יסיר את בנך מאחרי מסיר אותו מלהיות אחרי ה' (רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב הלכה ז').

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *