מרכז פרשת ויחי מתמקד בצוואת יעקב לבניו.
כך גם הפטרת פרשה זו היא בצוואת דוד לשלמה.
אולם, התבוננות בתוכן הצוואות מעלה שאלה לא פשוטה.
מה מטרתן?
הן יעקב והן דוד טורחים להתחשבן עם עושי רעתם,
אך בד בבד מעיד יעקב על רצונו להתמקד ב"אשר יקרא אתכם באחרית הימים"?
האם הדברים יכולים להשתלב?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.