הקדמה המתחילה במסקנה

 

באיזה אופן מתגלים לנו החיים האלוהיים, אותם חיים שמעבר לרף החיים האנושיים.

 

חז"ל על בראשית מבארים לנו, כי את התורה היה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל"[1]. בכך קובעים לנו חז"ל נחרצות כי את המפגש שלנו עם האלוהי שבנו נוכל ליצור דווקא דרך המצוות ולימוד התורה המביא להן.

אולם בד בבד מוסיפים חז"ל ומבארים לנו כי חיבור ישראל אל ארצם תלוי בתורת בראשית – התנהלותם של אבות האומה והדמויות הנלוות אליהם בדרכם ["ומה טעם פתח בבראשית, משום (תהלים קיא ו) כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים "[2]].

 

נמצאנו למדים (כפי שיורחב בתחילת הפרק הראשון), כי אין סופיותם של החיים מופיע לנו משני ערוצים המשלימים זה את זה.

האחד מן השמים. דרכו מופיעות לנו התורה והמצוות. קבלת התורה, היא המציינת המרכזית של מגמה זו. השני, הוא מן הארץ, המוציאה מתוכה את אבות האומה וכל הנלווים אליהם.

 

ההקבלה שבין הופעתה של האלוהות בתורה ובמצוות, להופעתה דרך התווית בראשית – באבות, היא נושא הספר שלפניכם.

 

אנו ניווכח כי למעשה התנהלותם של האבות ישנו משקל, עוצמה ודקות כוונה, כמשקל המצוות והתורה. קורות האבות ודרך התנהלותם המוגדרים כ"כוח מעשיו" של ה' – הינם התפרטויות כוחו של הקב"ה המקבילות לאלו המופיעות בעתיד בפרטי המצוות והתורה.

 

הקבלה זו שבין המצוות והתורה לאבות ולמעשיהם, לראות באבות "ספר תורה", ובמעשיהם הוראות חיים כהוראת המצוות, היא שתניע את כל חלקו הראשון של הספר "אספקלריא המאירה בבשר". שם זה בה לציין כי אותה אספקלריא מאירה שהופיעה מעת קבלת התורה דרך משה כהווייה נבדלת הפורשת מן הגוף, מופיעה לעם ישראל באבות, דרך גופם בבשרם ובמעשיהם  – "עד שלא נבנה אהל מועד היתה שכינה מצויה באהלי צדיקים" (רש"י שבת נ"ה, ע"ב ד"ה חללת)

 

מתוך כך מחדש הספר ומחייב דקדוק בכתוב, הקבלה והסקת מסקנות ברמה שאינה נופלת מזו שאנו מחייבים את עצמנו בסוגיות הגמרא, על מנת להגיע מתוכן לפסיקת ההלכה. 

 

להורדת הספר כקובץ PDF – לחץ כאן

(הארה: מפאת גודל הקובץ, ייתכן שתאלצו לחכות כמה רגעים עד שיעלה הקובץ במלואו על מסך המחשב. לאחר שיעלה הקובץ, ניתן יהיה לנווט לכל פרק שתרצו ע"י לחיצה על תוכן העניינים.)

 

 

 


[1] "אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא (שמות יב ב) מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל" (רש"י על בראשית א', א' ד"ה בראשית).

[2] ומה טעם פתח בבראשית, משום (תהלים קיא ו) כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים" (המשך דברי רש"י שם, בראשית א', א' ד"ה בראשית).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.