מסוף פרשת בראשית נראה כי לא עומד להישאר מעולם בראשית מאום.
אולם באופן מפתיע התנחלות ישראל כוללת בתוכה את ארצם של סיחון ועוג שרידים מן העולם הזה.
מה אנו יכולים ללמוד על "עולם בראשית" משני מלכים אלו?
מדוע בוחרת ההשגחה להשאירם כשרידים לעולם זה?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.