אם בחשקו של האיש היוצא למלחמה תלה הכתוב, ואין האישה חייבת להיות יפת תואר, מדוע מוגדרת כך הפרשה?
אילו עוצמות חיים מגיעות לידי ביטוי בפרשה זו?
מהו הקשר ומהו ההבדל בין עוצמות החיים המתגלות ב"יפת התואר" לבין אלו המתגלות ביוסף "יפה התואר"?   
מדוע מעמיד דוד בראשי הגיסות דווקא ארבע מאות ילדים בני יפת תואר? 
 
 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.