את מסכת שבת רגילים אנו לראות כאחת המסכתות ה"הלכתיות" העוסקות אמנם פחות בסברות ובהגיונות (בניגוד ל"בבות"), אולם בכל אופן בעלת עניין, בהיותה עוסקת בנושאים הנוגעים באופן ישיר להלכה למעשה. האומנם כך הוא הדבר?
האמנם רק לשם לימוד איסורי השבת וגזרותיה נכתבה המסכת כפי שנכתבה? התבוננות בסדר המשניות, בנושאים העיקרים בהם עוסקת המסכת, אופן הבאתם וכן פתיחתה של המסכת ב"יציאות השבת, תראה לנו בעליל שאין הדבר כך כלל וכלל. כפי שננסה להראות בהמשך, דרך הפרק הראשון במסכת, המסכת כולה, דיוניה ואופן הצגתה את דיני ואיסורי השבת, נועדו כולם ללמד על משמעות השבת וכוחה. כשהצד ההלכתי  מהווה אך קצה הקרחון שמתחתיו טמון כל משמעותה הערכית של השבת. 
להמשך החוברת:

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.