"אין רווחה אם אין רווחים", מצהיר נתניהו במטרה לשנות יעדים.


מחברה החרדה לגורל החלשים, כזו הדואגת לאלה שמאחור מפגרים –


לחברה פועלת, יצרנית, שהיא גן עדן ליזמים פרטיים.


מולו ניצבים האיגודים החברתיים זועמים.


זו אכזריות, אומרים הם, להתעלם מהזקנים,


זו נבזות לקצץ דווקא בקצבת הילדים וזכויות הנשים,


ולהציב בראש את בעלי העסקים ובעלי הנכסים.


אכן, בנקודות נכונות נוגעים הצדדים,


אך במגמה היותר מסוכנת, אינם מבחינים.


 


מגמה בה נמדד כוחו של כל אדם על פי תל"ג לנפש, שבה המדינה היא "מפעל תעשייתי".


מגמה בה הצורך לשרוד ולהתקדם כלכלית, מוחק כל חוק, גבול מוסרי והגיוני, וסדר טבעי.


בה, אם לילדים, במלחמה נוהגת משאית (ואף הולכת לשבי) רק למען שכר דירה ולחם, ולא למען צדק מוסרי.


מגמה בה המוסר, הצדק, השאיפות והמטרות אפילו אלו הנעלות, נקבעים על פי המדד הכלכלי.


 


במגמה שכזו, לא יכול האדם לבחור להיות עני, לא להשתעבד לכסף, להיות חופשי.


לא חופש של חוסר מעש, אלא חופש הנותן את הכוח לחלום, לאגור כוח להיות "אני".


להיות "בטלן" כאותם אלו שלולא הם, לא יכול מקום להיות מוגדר כישוב ממשי[1][1].


 


מגמה זו האחרת – החלום  הישראלי,


אינה מסתפקת ברווחה כלכלית הצמודה לערך הדולרי,


ולא אפילו ברווחה של צדק חברתי סוציאלי,


אלא דורשת עדינות ושאיפה אל הרוחני,


שאינם קיימים בחלום האמריקני.


 


כי "עני בישראל"[2][2], אינו זה שאינו מסודר כלכלית, אלא זה שקיימותו הרוחנית מועטה[3][3].


כי "כל דכפין", זה אותו ה"רעב" שבליל הסדר אנו מביאים אותו לידי הסיבה,


– שאינה סתם ישיבה נוחה, אלא מעשה של השראת שכינה[4][4].


 


את ה"בטלנות" הזו חולמת החלומות, מביאה מדינת ישראל לעבר פי התהום,


ה"בטלנות" עליה אנו בונים שתצמיח את ממשיכי הדרך, ותממש את החלום.


וספק הוא, אם מול סכנה שכזו, יכולים שלשה פקחי שבת גויים, במשהו לתרום.


שמעון אור


תנועה לתורה מנהיגה
 


[1][1] "אי זו היא עיר גדולה? – כל שיש בה עשרה בטלנין. פחות מכאן – הרי זה כפר" (מגילה ה' ע"א).[2][2] "…ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב…" (פסחים פרק י משנה א).[3][3] "…המשתין לפני מטתו, ערום, מביא  לידי  עניות" – "מפני שרצון הקב"ה שיהיה האדם מתנהג בדרך נקיות וקדושה וזה מתנהג עצמו בדרך מיאוס וטינופת ולא יוכל להשרות שכינתו אצלו" [ש"ע או"ח סימן רמא ס' א' ומשנה ברורה במקום].[4][4] "פרקדן – לא שמיה הסיבה" (פסחים דף קח ע"א). "…ואיסור גדול לשכב פרקדן דהיינו שמושלך על גבו ופניו למעלה או שפניו טוחות למטה" – "היינו אפילו שינה בלבד בלא קריאה".  [שו"ע סימן רל"ט סעיף א'. משנה ברורה במקום סעיף קטן ו']. "קורא אותה מהלך או עומד או שוכב או רוכב…אבל לא פרקדן…".- "…מפני שנראה כמקבל עליו עול מלכות שמים דרך שררה וגאווה". [שו"ע סימן ס"ג סעיף א', ומשנה ברורה במקום"].


 


 


 


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.