מדיניות

חלק זה שבאתר מתייחס לנושאים אקטואליים שונים שעלו על הפרק, דווקא מתוך המבט המזהה בתורה את נקודות המוצא שלה לחיים.

הבעת העמדה בנושאים אלו, נועדה לתת ביטוי להשלכות ולשונוּת דרכי ההתנהלות הציבורית, כאשר נקודות המוצא של התורה בהירות לנו.

למעבר לרשימת המאמרים