זמנים

לכל מועד בשנה ישנו אפיון מיוחד של הופעת הקב"ה במציאות.
המאורעות שקרו בזמנים השונים הם ביטוי למימוש אותו הכוח הטמון בזמן.
 
דרך למידת המאורע הכתוב בתנ"ך, במדרשים ובהלכה נוכל להבין, להתחבר ולפעול על פי הכוח הטמון באותו הזמן