גמרא

הבנת הגמרא כפרוטוקול בית המדרש האמוראי, משאירה אותנו עם סימני שאלה גדולים על סדרי הלימוד, תחומי העניין, האסוציאטיביות והרלוונטיות של הגמרא כלפינו.
היכולת להבין את כל מהלכי הגמרא – מן המשנה ועד לפסיקת ההלכה דרך כל הווא אמינא ומסקנה כתהליך עקרוני ועקבי – תיצור בנו את הכלים לשחזר את התורה שבעל-פה ששוכתבה לתורה חיה.