לא משנה איך נקרא לזה, יום  ה"נכבה", או יום ה"נכסה",
דבר אחד ברור, גבולות מדינת ישראל, כבר אינם עומדים לנו כבעבר.

אין זו רק פריצת הסורים בגבול הצפון,
וניסיון פריצת הפלסטינאים בגבול הדרום, זה גם ניסיון פריצת גבולותיה הימיים של
מדינת ישראל במשטים השונים, זו גם פריצת המהגרים הסודנים את גבול מצרים והצפתם את
מדינת ישראל באלפים וזה גם בניית גדר ההפרדה מול היישות הפלסטינאית. לכולם מכנה
משותף אחד – טשטוש גבולותיה של מדינת ישראל.

אולם בל נתבלבל! לא בעיה ביטחונית עומדת
לנגדנו.

ממעשה בריאת האדם למדנו, כי קווי גבולו
של האדם, הינם רושם מהותו.

כשרוצה ההשגחה האלוהית לברוא את האדם,
היא גובלת אותו מן העפר.

כאומן היוצר את אומנותו, גבולות יצירתו
הינם תוצר מחשבתו ויישותו המתממשים עד כדי רושם קווים ברור.

ככל שאישיותו של האדם תהיה ממוקדת יותר,
עשירה יותר ומלאת תוכן, כך תקרין דמותו את קוויה כלפי חוץ, ושאלת הפגיעה בה או
תפיסת חללה כלל לא תעלה.

מקומו בחברה שסביבו יהיה בטוח, ללא צורך
כלל ב"דחיקת מרפקים".

אולם, אם אדם ולענייננו מדינת ישראל,
רואה את גבולותיה אך ורק כאמצעי לתת לעמה מקום תחת השמש, אם גבולותיה נקבעים אך
ורק על פי צרכי בטחונה ואם סירובנו לחזור לגבולות 67 נובעים אך ורק מכך שגבולות
אלו אינם ברי הגנה, אין לגבולות אלו סיכוי לשרוד.

כי גבולות של כל ישות חיה, מצלם דמותה
הם מתהווים להיות רישום אופייה. אם אופי אין לה, אזי גם גבולות לא יהיו לה במוקדם
או במאוחר.

ניסיונות פריצת גבולותיה של מדינת ישראל
באופן כה ממוקד ובולט הינם נורות האזהרה הנדלקות לנו על העדר אחיזה בישותנו
הערכית.

על מנת שקווי הגבול שלנו יחזרו להיות
ברי הגנה, אנו מחויבים לחזור אל צלם דמות תבניתנו – הוא צלם האלוהים ממנו נבראנו.

לא רק גבולות מדינת ישראל, אלא גם
ייחסנו אל כל העומדים סביבנו חייבים להיגזר מהוויית החיים המייחדת אותנו, אותה
גָבְלַה לנו השכינה בתורה.

כל אחיזה אחרת, אינה נוגעת בנקודת מוצא
החיים שלנו כיישות מדינית וממילא אין סופה להתקיים.

האם יש ביכולתנו כיום להביע בגלוי את
זיקתנו אל התורה על כל תכניה כמקור ליישותנו וממילא לציור גבולותינו?

התשובה היא כן!

אופן האחיזה שלנו בתורה מתפתח להיות חי
יותר ויותר.

יעיד על כך הציבור הדתי לאומי שהינו
כיום גורם אידיאולוגי ומוסרי נערץ על רוב חלקי העם.

הצבה של התורה על תכניה באופן מוצהר
כגורם המחולל את הווייתנו, רק תעצים את יכולת "תרגום" תכניה שעוד נעלמים
מאיתנו לשפה של חיים שלא רק אנו נוכל ליהנות מפרותיו אלא אף כל העולם שעומד כיום
נגדנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.