בכוח סגולת שחיטת גבר זה ימתקו חמש
גבורות יסוד גבר בעלמא…ותבנה בית המקדש
במהרה בימינו ושם נעשה לפניך משפט שעיר
המשתלח…".


האם תתכן כפרה המבוססת על "זה התרנגול ילך למיתה ואני אכנס לאלך לחיים
טובים"?
האם יתכן קשר בין מנהג הכפרות לבין עבודת השעיר המשתלח?

על כך
בשיעור שלפניכם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.