תנועה לתורה מנהיגה קמה על מנת לשנות את היחס לתורה, מכזו שמטרתה היא השלטת מרות וציות, שתכניה הם תכנים של סיפור והוראת הלכה, לכזו המאפשרת בתכניה לגעת במקורות התהוותו של האדם.

על מנת להחיות את התורה מסיפורי היסטוריה של העבר, מחיובים שהקשר שלהם אל המציאות הנוכחית אינו ברור, למקור ממנו נוכל לשאוב את שאיפת העתיד שלנו.

היא מצפה מן הלומדים אותה לדעת לנצל את הנגיעה הזו במקומות ההתהוות, בכדי לפרוץ, להצמיח ולהעצים את קיומם ואת קיומם של כל אלו הנמצאים סביבם ולהגיע למעמד של יוצרים ומנהיגים.

***********************************

גאולת עם ישראל המופיעה בשיאה הנוכחי בהקמת מדינת ישראל, הצליחה ליצור חיבור בסיסי בין התורה שכבר מאות בשנים טמונה הייתה בספרים ובבית המדרש, לבין מציאות של עם, מדינה וארץ. לרוב הציבור הכללי ברור, כי מדינת ישראל אינה יכולה להתקיים אלא מכוח יהדותה ושזו מתקיימת מכוח תורתה. לתורת הרב קוק חלק ניכר ביצירת המהלך הזה.

 

אולם ההכרה וההסכמה האלו, הינן אך ורק ביחס למגמות הכוללניות שבתורה.

ביחס לפרטיה, נשארה התורה להוות גורם הלכתי מנוכר שפעמים אף סותר את מגמות התפתחותו של העולם. תכניה אינם נתפסים ככאלו שיש בכוחם להוביל סדר של חיים, לשדרג את מעמדו הפרטי של האדם, מעמדה של מדינת ישראל כלפי עצמה, ולבטח לא ככאלו שיש ביכולתם להציב חזון כלפי משפחת העמים.

 

חסרון החיבור הזה שבין התורה לבין הווייתה המתחדשת של מדינת ישראל, מביא למצב בלתי נסבל בו החברה בישראל נאלצת להתחשב במערכת החיובים של התורה המוטמעים בתוכה, אף שהם מנוכרים להווייתה. עובדה זו יוצרת בתוכה קונפליקט אדיר. מצד אחד כמיהה חזקה להתנער מן ה"סטטוס קוו" הקיים מכוח ה"דת" שבתורה. מצד שני, רתיעה מניתוק שכזה מתוך זיהוי לא הכרתי באיחוד הקיים בין התורה ללאום הישראלי.

 

מצב זה מחייב אותנו להחיות את התורה אף ברמת הבעותיה הפרטניות – להגביהה משפתה ההלכתית, המנוכרת לחיים החופשיים שנטבעו בהקמתה של מדינת ישראל. להעמיק בה ולהוציא משפת ה"סיפור" וההלכה שבה את עקרונות מוצא החיים המוסתרים, בגוונים שונים. לתרגם את שפתה לשפה שתאפשר ללומדים והמקיימים אותה נגיעה במקורות חייהם, נגיעה שיש בכוחה להביאם לכדי התחדשות ויצירה. אופן נגיעה כזה, שלא יצמצם את הלומדים אותה בד' אמות של הלכה, אלא ייטע בהם את הכוח לקחת אחריות ולהוביל חזון למדינת ישראל שידבר אף לכל העמים שסביבנו.

האתר שלפניכם, בא לתת את הביטוי לתהליך הגאולה ההמשכי הזה המתפרט, במישורי התוכן השונים שבתורה – תנ"ך, גמרא, הלכה וכו'.

 

שיקוף נאמן לתהליך ההתפתחות הזה תוכלו למצוא גם במאמרים מדיניים שנכתבו בהתייחס לאירועים השונים שעברו עלינו בשנים האחרונות.  

 

החלוקה ל"קטגוריות" תקל עליך, הנכנס לאתר, לעמוד על המשמעויות השונות של תהליך ההתפתחותי ההיסטורי הזה, הנמצא עתה בשנה העשרים להתפתחותו הלימודית. תהליך המחפש את הדרך להתממש בדרך הנהגתה של מדינת ישראל ובדרכה התרבותית.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.