הישיבה לתורה מנהיגה קמה מתוך הבנה שהתורה היא ביטוי של דרך חיים. על כן היא אמורה להנהיג אותנו דווקא באופן שכזה, ולא מתוך קבלת מרות של ספר חוקים חיצוני. אך השאלה הגדולה היא כיצד ניתן לתרגם את התורה מ"ספר חוקים" ומ"סיפורים" למערכת של ערכים ודרך חיים?

בתהליך מורכב זה יש להיזהר ביותר. שלא להקטין את התורה, מתוך התשוקה לקרבה לשפת החיים שלנו. שלא לדמות את מוסריותה למוסריות שלנו, ואת חוקיה לחוקים החברתיים הנהוגים אצלנו. על כן בשלב הראשון מדגישה הישיבה לתורה מנהיגה את ניבדלותה של התורה בכל תחומי החיים. בין איש ואישתו, בין האדם לממונו, בין האדם לארצו ובין האדם לחברו. כל זאת בדרך לימוד פשוטה וייחודית שאינה מתעלמת מן השינויים הדיניים, הלשוניים והתפיסתיים המופיעים בתורה – בסיפוריה הנראים לא רלוונטיים, בחוקיה שפעמים נוגדים את המוסר הפשוט שלנו כבני אדם, בלימוד המשנה והגמרא ועד לספרי ההלכה.

אולם בד בבד עמלים בישיבה להביא את "חוסר הרלוונטיות", "אי ההבנה", וה"מוזרות" לכאורה עימם נפגשנו לידי פיתרון, תוך הצגת עמדה שאינה רק "דרך של לימוד", אלא דרך חיים ברורה, שניתן לממשה ולהביאה לידי מיצוי – תורה מנהיגה.

אתה, שלעולם לא באמת הבנת מה בתכני התורה כל כך חזק, עוצמתי ו"אלוהי", שהתקשת להבין את דרכי הדיון הבעייתיים שבגמרא, ואת הרלוונטיות של פסיקת ההלכה, שלא הבנת במה שונה התנהלות חברתית-חילונית מהתנהלות חברתית-תורנית. אתה, תוכל למצוא ב"ישיבה לתורה מנהיגה" לא רק תשובות לשאלות אלו, אלא אף את הדרך ליצור בך מנהיגות של תורה.

על תפיסת עולמה של הישיבה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.