פרשת שבוע

את סיפורי התורה אפשר להשאיר ברמה של סיפור היסטורי או בלימוד מסרים מקומיים, אך אם נישיר עינינו לפשט ונתחייב לכל מילה בכתוב, נמצא עומק מעבר לרמה זו.
 
על ידי לימוד פשט מדוקדק והסתכלות בפרשנים ובמדרשים נוכל להבחין ולהבדיל בין הכוחות השונים המופיעים בפרשיות ולנסות להוציאם לפועל