ארץ ישראל

תורת ארץ ישראל של הרב קוק היוותה בדור האחרון את הכוח המניע למסירות הנפש הגדולה על ארץ ישראל מעבר לכל שיקולים ביטחוניים או מדיניים כל שהם. אולם תפיסה ברמה כללית זו אינה מספקת לדורנו הדורש להבין באופן מפורט במה מתבטאת ייחודיות ארץ זו משאר הארצות.
בסדרת המאמרים נלמד את משמעות ייחודיות ארץ ישראל דרך נחלות השבטים שתוביל אותנו ל"האנשת" ו"הנפשת" הארץ כפי תכונות השבטים ותבאר את אופן השפעת תכונות אלו על הדרים בתחום נחלתם – עלינו.