מהו ההבדל בין הגדרת משה את מנהיגות יהושע בלשון "כי אתה תבוא את העם"
לבין הגדרת ה' אותה בלשון "כי אתה תביא..."?
מדוע "משליט" משה את בני לוי על התורה, אף שהקורא אותה אמור להיות המלך?
מה מנסה משה להציל בעם ישראל ומה המחיר שאנו משלמים על כך?
על כל זאת, בשיעור שלפניכם.
כתוב תגובה

כל התגובות
טרם התקבלו תגובות