איזו אש זו עליה אנו מתפללים כי "באש אתה עתיד לבנותה"?
האם יש בכלל אש כזו שבונה ואינה מאכֵּלת?
השוואת אש החורבן שבתשעה באב לאש המערכה תחדש לנו כמה תובנות ביחס לאש מיוחדת זו.כתוב תגובה

כל התגובות
טרם התקבלו תגובות