אם כל מטרת פתיחת ה' את פי האתון נועדה "להרשים" את בלעם כי כוחו של ה' רב,
איך יתכן כי פי האתון הינה אחד מעשרה דברים שנבראו בין השמשות?
איזה זמן זה הוא זמן בין השמשות, שלנו הוא כבר יום שבת, אולם להקב"ה הוא עוד זמן מלאכה?
איזה פתח גאולה פותח לנו ה' בפתיחת פה האתון?
על כך, בשיעור הקולי.
כתוב תגובה

כל התגובות
1.
ללא נושא
שלמה (6/16/2013)
נראה לי ברור שכוונת המדרש שאדם לא ילין (=ישן) ביקר (=בכבוד והוא גן עדן)