"וכי נחש ממית או נחש מחיה"?
שואלת הגמרא. אם אפשר לטעות בדבר, אז מדוע מצווה ה' להביט אל הנחש?
מדוע לכוון אל הנחש לרפואה ולא להתפלל אל ה'?
מה יש בנחש, שאותו מסמן ה' לישראל כמטרה?!
כתוב תגובה

כל התגובות
טרם התקבלו תגובות