מה מיוחד בתהליך ההקרחה של הלוויים עד כי שמו של קורח נקרא על שם תהליך זה?
איזו נקודת מוצא של חיים מביאה התקרחות זו ללוויים שאין אף לכוהנים?
איך מממש שמואל מצאצאיו של קורח את נקודת המוצא הזו בחייהם של כל ישראל? 
כתוב תגובה

כל התגובות
טרם התקבלו תגובות