מדוע לוחץ משה שהנהגת ה' את ישראל תהיה בשם ה' המפורש?
אם אכן הנהגה זו עדיפה, מדוע לא זכו האבות להנהגה זו?
מה בכל אופן מעלתה של הנהגת שדי?
ובעיקר, איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה? 
כתוב תגובה

כל התגובות
טרם התקבלו תגובות