על הודאתו של יהודה כי ממנו מעוברת תמר, זוכה הוא למלכות! מדוע?
האין זו דרישה אלמנטארית מכל אדם?
לימוד בעניין יחשוף כי הודאתו של יהודה מורכבת הרבה יותר ונוגעת בשונות הבסיסית שבינו לבין יוסף.
כתוב תגובה

כל התגובות
טרם התקבלו תגובות