האם מנהג חבטת הערבה משתלב עם מערכת החיים שלנו כיום?
איך יתכן כי מעשה זה מהווה שיא של שבעת ימי הסוכות והקפות המזבח שבו?
מהן ההשלכות ממעשה זה למעשי המצוות בכללותן וליכולת התורה להתממש כמציאות ראלית?
כתוב תגובה

כל התגובות
טרם התקבלו תגובות