האם יתכן שכל מהותו של נביא תהיה רק לחורבן? האם יתכן שנבואה שהוצרכה לדורות תעסוק רק בחורבן?
מהי קרן אור העתידית הקיימת דווקא בירמיהו הנביא?
כתוב תגובה

כל התגובות
טרם התקבלו תגובות