באיזו דרך נוקט בלעם בהתנהלותו מול ה'?
מה משמעות יכולתו "לכוון לשעה שבה ה' כועס"?
איך יתכן שדווקא אצלו רואה בהמה מראות אלוהים?
ובעיקר, מדוע דווקא הוא זוכה להתנבא על אחרית הימים?





כתוב תגובה

כל התגובות
טרם התקבלו תגובות