סגור חלון    |    שלח להדפסה

הנגיעה במקור החיים – התנאים, היכולות והסכנות
מאת: הרב שמעון אור

פעמים, שהמפגש עם מקור החיים מאפשר הופעת חיים לאין סוף כמעט ללא צורך בכלים.
 כך הדבר בחנוכה. לפעמים, המפגש עם מקור החיים הופך את ה"כלים" בחיים להיות בעלי המהות החזקה ביותר.
כך הוא בהופעתו ביוסף.
ולפעמים המפגש עם מקור החיים הוא במדרג הביניים שבין הארץ והשמים. כך הדבר בפסח בהופעתו בדילוג.
בכל אחד מהם יתרונות ובכל אחד מהם חסרונות. דרך שלשת הדוגמאות הללו, מתייחס השיעור לדרכה של תנועה לתורה מנהיגה, בתורה, בהפיכתה מלימוד לכוחות של חיים.


פורסם באתר "התנועה לתורה מנהיגה"
www.tora-manhiga.org.il
© כל הזכויות שמורות