סגור חלון    |    שלח להדפסה

משפטים: מכבלי הרוח אל מגע החומר
מאת: הרב שמעון אור

חז"ל מבארים לנו, כי הצמדת המשפטים אל מעמד הר סיני נועדה לומר לנו, שאף המשפטים הם מסיני. האם אכן יש לנו לצפות כי אף במשפטים ובדינים תתגלה לנו עוצמה כמו זו שהופיעה לנו במעמד הר סיני?
ואם נמשיך הלאה אל פרשות בניית המשכן, האם יש לנו לצפות כי בחומרי המשכן, וצורותיו, יתגלו אף בהם עוצמות וכוח כדוגמת מה שהופיע במעמד הר סיני?
האם קיים במשפטים, בדינים, בחומרים ובצורות פוטנציאל חיים שכזה?
מתברר שכן! ומכאן למהפך העצום שמסקנה זו יוצרת במטרות עשיית המצוות..


פורסם באתר "התנועה לתורה מנהיגה"
www.tora-manhiga.org.il
© כל הזכויות שמורות