סגור חלון    |    שלח להדפסה

אלול: אהבה בראשי תיבות
מאת: הרב שמעון אור

איזה סוג קשר הוא זה בין הדוד והרעיה – "אני לדודי ודודי לי" כשהוא מופיע דרך ראשי התיבות א.ל.ו.ל?
איזה קשר היה בין הדוד והרעיה בעת לוחות ראשונים?
מה נפגם בעקבות חטא העגל ומה נבנה מתוך הקשר המתחדש מעתה?


פורסם באתר "התנועה לתורה מנהיגה"
www.tora-manhiga.org.il
© כל הזכויות שמורות