סגור חלון    |    שלח להדפסה

אייר :יום ירושלים - איך יורשים את מקום המקדש
מאת: הרב שמעון אור

אין ספק כי לאחר כיבוש עיר דוד, יכול היה דוד לספח אליו את גורן ארוונה היבוסי ללא כל קושי.
אולם לא רק שהוא אינו עושה זאת אלא הכתוב מכתיר אות ארוונה בתואר מלך על....הגורן...!
מה יש בו בארוונה היבוסי שהמלאך המשחית מגיע עד אליו ועוצר?
מה יש בו שמביא לכך שאף שגולגלתו נמצאת מתחת למזבח, מתקבלים קרבנות ישראל?
ובעיקר, מה אנו יכולים לגזור מכך על התנאים להחזרת מקום המקדש לידינו.


פורסם באתר "התנועה לתורה מנהיגה"
www.tora-manhiga.org.il
© כל הזכויות שמורות