סגור חלון    |    שלח להדפסה

וארא: משדי ל י.ק.ו.ק - ההצלה והמחיר
מאת: הרב שמעון אור

מדוע לוחץ משה שהנהגת ה' את ישראל תהיה בשם ה' המפורש?
אם אכן הנהגה זו עדיפה, מדוע לא זכו האבות להנהגה זו?
מה בכל אופן מעלתה של הנהגת שדי?
ובעיקר, איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה? 


פורסם באתר "התנועה לתורה מנהיגה"
www.tora-manhiga.org.il
© כל הזכויות שמורות