סגור חלון    |    שלח להדפסה

יהודה ותמר - מהפך בתפיסת עולם (וישב)
מאת: הרב שמעון אור

על הודאתו של יהודה כי ממנו מעוברת תמר, זוכה הוא למלכות! מדוע?
האין זו דרישה אלמנטארית מכל אדם?
לימוד בעניין יחשוף כי הודאתו של יהודה מורכבת הרבה יותר ונוגעת בשונות הבסיסית שבינו לבין יוסף.


פורסם באתר "התנועה לתורה מנהיגה"
www.tora-manhiga.org.il
© כל הזכויות שמורות