סגור חלון    |    שלח להדפסה

ישמעאל - רשעות שסופה צדקות (חיי שרה)
מאת: הרב שמעון אור

איך יתכן ש"פרא האדם" הנולד מהגר הפורקת מעליה את עול גבירתה,
מצליח לעשות תשובה לפני מותו של אברהם, ומת ונאסף אל עמיו בצדקות?
איזו משמעות ישנו למהפך הזה שבישמעאל, ביחס לעתיד הקשר שבין ישראל והמוסלמים?
שיעור זה חושף אותנו ליכולות מיוחדות הקיימות בישמעאל שאינן מצויות אצלנו,
אך שאינן יכולות להתממש אלא בעמידה איתנה שלנו על קיום עצמנו.


פורסם באתר "התנועה לתורה מנהיגה"
www.tora-manhiga.org.il
© כל הזכויות שמורות