סגור חלון    |    שלח להדפסה

מאברם לאברהם - המאבק הפחד והתקווה (לך לך)
מאת: הרב שמעון אור

מהו ההבדל בין אב שהוא רם לבין אב המון גויים?
איזה מאפיין חיים שולט בכל אחד מהם?
מהם התנאים שמציב ה' לאברם בכדי להפוך לאברהם?
האם אברם מזדרז לקיימם?
ממה הוא פוחד?

שיעור קולי כפי שהועבר ב"שורשים" פרשת לך לך התשס"ט


פורסם באתר "התנועה לתורה מנהיגה"
www.tora-manhiga.org.il
© כל הזכויות שמורות