סגור חלון    |    שלח להדפסה

פנחס - איש השלום הקטוע (פנחס)
מאת: הרב שמעון אור

איך יתכן שפנחס מתכהן בעקבות הריגת זמרי וכוזבי?
הרי הכהונה הינה תכונה מולדת ואינה נרכשת במעשה?
מדוע דווקא עתה כשמתחדשת כהונתו של פנחס,
מודיעה התורה מיהו איש ישראל ומהי המדיינית שהרג פנחס?
מן המקורות אנו נראה כי כוחם של זמרי וכוזבי המדיינית בחרבו של פנחס,
הם המאפשרים יצירת כהונה מזן חדש בפנחס.


פורסם באתר "התנועה לתורה מנהיגה"
www.tora-manhiga.org.il
© כל הזכויות שמורות