HTML clipboard
logo1
גיליון מספר 34 - לפרשת חוקת התשס"ט
line

 
חוקת --- לעלות אל הור ההר
שיעור קולי
שלשה הרים בלבד לא שיטח הענן בהליכתם של ישראל במדבר:
הר סיני, הר נבו והר ההר.
מה כל כך חשוב בהר זה שצריך היה לתת לו קיום כדוגמת קיומו של הר סיני?
איזה סוג חיבור לשכינה נותן הר זה שאין בהר סיני?
 

בלק --- בלעם - לפרוץ את הגבולות
באיזו דרך נוקט בלעם בהתנהלותו מול ה'?
מה משמעות יכולתו "לכוון לשעה שבה ה' כועס"?
איך יתכן שדווקא אצלו רואה בהמה מראות אלוהים?
ובעיקר, מדוע דווקא הוא זוכה להתנבא על אחרית הימים?

להורדת הדף ישירות - לחץ כאן

(השיעור מתקיים בכל יום ראשון בשעה 19:00
במרכז "שורשים" - רח' שמאי 13 ירושלים - פתוח לקהל הרחב)

 
 

 חוקת --- חוקת התורה - הדרך לשלמות הבלתי מושגת
מדוע מופיעה פרשת פרה אדומה, דווקא עתה בתוך הפרשיות המסעירות ביותר של ישראל במדבר?
מה הקשר שבין פרשיה זו, מות מרים, מי מריבה ומות אהרון?
מאמר זה מתייחס לתפקיד העצום של ''חוקת התורה'' להביא את ישראל לשלמות, במקום בו הבחירה אינה יכולה.

(להדפסת המאמר - לחץ כאן)

ניטול קורה מבין עינינו!  - מאמר מדיני
איך להתייחס לנאום בר אילן של בנימין נתניהו?
אמיץ?... או אולי... פחדן?...
האם לנו יש את הזכות לבוא אליו בטענות?
המאמר הזה אינו מחמיא לנו כל כך..
.

(להדפסת המאמר - לחץ כאן)

 

לבחירתכם, שיעורים קוליים נוספים לפרשת "חוקת":


חוקת --- אהרון הכהן - תפוח על גבי תפוח שיעור קולי
חוקת --- סיחון ועוג שני אחים עולם אחד שיעור קולי
חוקת --- צדיקים בעולם של תמורות שיעור קולי

שבת שלום.

 

 

אם אינך מעוניין לקבל מייל כזה בעתיד אנו מתנצלים מראש
להסרה מרשימת התפוצה - לחץ כאן