logo1
גיליון מספר 33 - לפרשת קורח התשס"ט
line


קורח --- לשיר מפי הארץ

''ובני קורח לא מתו''! מדוע?
מה מרוויח עם ישראל משירתם של בני קורח מפי הארץ?
איך שותף קורח בכך?

חוקת --- לעלות אל הור ההר
שלשה הרים בלבד לא שיטח הענן בהליכתם של ישראל במדבר:
הר סיני, הר נבו והר ההר.
מה כל כך חשוב בהר זה שצריך היה לתת לו קיום כדוגמת קיומו של הר סיני?
איזה סוג חיבור לשכינה נותן הר זה שאין בהר סיני?

להורדת הדף ישירות - לחץ כאן

(השיעור מתקיים בכל יום ראשון בשעה 19:00
במרכז "שורשים" - רח' שמאי 13 ירושלים - פתוח לקהל הרחב)

 
 

קורח --- לחבור אל תשתית הארץ
מהיכן צצה מרידתו של קורח?
האם קנאתו בנשיאות אליצפן בן עוזיאל, היא סיבה מספקת?
מאמר זה מציב את פרשת קורח כהמשך ישיר למגמת עם ישראל
להופיע שכינה בדרך ארץ.

(להדפסת המאמר - לחץ כאן)

ניטול קורה מבין עינינו!  - מאמר מדיני
איך להתייחס לנאום בר אילן של בנימין נתניהו?
אמיץ?... או אולי... פחדן?...
האם לנו יש את הזכות לבוא אליו בטענות?
המאמר הזה אינו מחמיא לנו כל כך..
.

(להדפסת המאמר - לחץ כאן)

לבחירתכם, שיעורים קוליים נוספים לפרשת "קורח":

קורח --- שמואל - חבל הצלתו של קורח
קורח --- כולם קדושים ובתוכם ה´
קורח --- נבואה ומלכות בכלי אחד
 

לבחירתכם, מאמרים  נוספים לפרשת "קורח":

קורח --- גם קרח לא היה טלית שכולה תכלת... / יאיר משה פייגלין
קורח --- כוח קרחות הגוף לייסד נבואה ומלכות 

שבת שלום.

אם אינך מעוניין לקבל מייל כזה בעתיד אנו מתנצלים מראש
להסרה מרשימת התפוצה - לחץ כאן