logo1
גיליון מספר 32 - לפרשת שלח לך התשס"ט
line
שלח לך --- המעפילים - תנועת העופל
איך יתכן שלאחר שישראל מודים בטעותם במרגלים, הם טועים מיד שוב ב''מעפילים''?
מדוע רב צדוק רואה בהם דמות ודפוס פעולה לזמן ''עקבתא דמשיחא''?
שיעור קולי זה נוגע בתכונת ה''עופל'' - התשוקה והעוז לשאוף מעבר לגבול האפשר המסוגלת להופיע אור מן המחשכים גם ללא רשות.

קורח --- "בני קורח – לשיר מפי הארץ" - דפי הכוונה
"ובני קורח לא מתו"! מדוע?
מה מרוויח עם ישראל משירתם של בני קורח מפי הארץ?
איך שותף קורח בכך?

להורדת הדף ישירות - לחץ כאן

(השיעור מתקיים בכל יום ראשון בשעה 19:00
במרכז "שורשים" - רח' שמאי 13 ירושלים - פתוח לקהל הרחב)

 
 

שלח לך --- "מחוצפה לחוצפה"
איך יתכן שמשה שולח מרגלים לארץ בה גודלם הוא כגודל של נמלים?
על מה בוכים המרגלים וישראל? האם הם משיגים את מטרתם?
מאמר זה מציג מהלך התפתחות מופלא מתביעתה של מרים ממשה שלא יפרוש מן האישה, ועד לחוצפתם של המעפילים אל ההר.
 

(להדפסת המאמר - לחץ כאן)

לבחירתכם, שיעורים קוליים נוספים לפרשת "שלח לך":


"כלב - אחד בפה ואחד כלב"

"המרגלים - הזורעים בדמעה"
"חטא המרגלים היום שאחרי"
"המרגלים - עם הרגליים לעתיד"
 

שבת שלום.

אם אינך מעוניין לקבל מייל כזה בעתיד אנו מתנצלים מראש
להסרה מרשימת התפוצה - לחץ כאן