גיליון מס' 19 - לפרשת כי תשא ופרשת פרה התשס"ט
פרשת פרה --- לחיות עם האדום שבנו
מה ההבדל בין פרה אדומה ושאר הקורבנות?
מדוע היא נשרפת מחוץ למחנה?
על מה היא מכפרת יותר "טוב" מאשר מה שאף קורבן אחר לא מצליח?
בשאלות אלו נוגע השיעור הקולי, בהציבו את הפרה האדומה, ככוח הפועל היכן שהבחירה החופשית אינה מסוגלת להגיע...
כי תשא --- לשאת ראש - העוצמה והמכה - מאמר מקוצר
האם חטא העגל הוא ''תאונה'' במהלך התגלות השכינה לישראל במשכן? האם יתכן שאהרון מוסר נפשו על דבר שכל כולו הוא עבודה זרה?
התבוננות מעמיקה תלמד אותנו שנשיאת ראש בני ישראל משם מתחילה כל הפרשה. עוצמה היא מביאה, אבל גם מחיר לא מבוטל...!

(להדפסת המאמר - לחץ כאן והדפס)

שבת החודש --- הלבנה – להפוך לילה ליום
מדוע קבוע חכמים שבת מיוחדת לחידוש החודש של ניסן?
מה קשה למשה בראיית הלבנה?
איך קשורה לשון המשנה "אור לארבעה עשר" לכוחה של הלבנה?

כל אלו בשאלות ההכנה לקראת השיעור ביום ראשון בעזרת ה'.

(השיעור מתקיים בכל יום ראשון בשעה 19:00
במרכז "שורשים" - רח' שמאי 13 ירושלים - פתוח לקהל הרחב)

(להדפסת דפי ההכוונה - לחץ כאן והדפס)

 תורה בעידן של חוצפה - (שיעור קולי)
 מה קורה לה לתורה כשהיא מאירה בתוך החוצפה? באיזו שפה היא מדברת, בשפה של מילים?
 מתי אין ומתי יש כוח לחדש בתורה? על כל זאת מתבונן השיעור מנקודת המוצא של חטא העגל.
אם אינך מעוניין לקבל מייל כזה בעתיד אנו מתנצלים מראש
לחץ כאן והסר עצמך מרשימת התפוצה.