גליון מס' 18 - לפרשת תצווה התשס"ט
שבת זכור --- אגג מלך עמלק - אכן סר מר המוות?
''אכן סר מר המוות'' אומר אגג מלך עמלק בהליכתו לקראת שמואל הנביא. מה כוונתו? האם חשב שימות או שיחייה?
דרך לשונו זו הכפולה של אגג, נוגע השיעור בכוחו הייחודי של עמלק, ובמשמעות זכירתו דווקא דרך מחיית זכרו.
 

תצווה --- האדם במקדש - מנפעל לפועל
לאן לוקחת אותנו פרשת תצווה? האם היא המשך סדר בניין המשכן, המחולק משום אורכו לשלשה פרשיות?
אנו נראה שלא כך הדבר. פרשיית נר התמיד, קורבן התמיד וקטורת התמיד, יציבו לנו שלש תחנות חשובות ביצירת האדם מ''כלי שרת'' לפועל השכינה מכוחו.

(להדפסת המאמר - לחץ כאן והדפס)

פרשת השבוע

אסתר - לחזור לקרקע עולם
איך מרדכי כל כך בטוח בישועה העתידה להיות לאסתר, אף שהיא הולכת להיבעל על ידי גוי?
איך יתכן שהוא אף מציל את אותו הגוי ממוות?
איזה כוח יש באסתר, המאפשר אופן גאולה שכזה? ואיך יוצא מכל זה בניין בית המקדש.
הצטרפו אלינו למקורות ולשאלות ההכוונה, בכדי להציב את הבסיס לבניין הבית....השלישי.

(השיעור מתקיים בכל יום ראשון בשעה 19:00
במרכז "שורשים" - רח' שמאי 13 ירושלים - פתוח לקהל הרחב)

(להדפסת דפי ההכוונה - לחץ כאן והדפס)


דפי הכוונה ללימוד משותף

פורים --- על כנפי היצריות
על תאוות ויצרים בבתי המלוכה שמענו רבות. את כוח הגורם הנשי, לסובב ממלכות ומעצמות אנו מכירים.אך להפוך את זה ל''כתבוני לדורות'' ולהוביל גאולה ובנית בית מקדש על ידי זה הדרך רחוקה....
עיון במגילה מגלה דברים מפתיעים ביחס לגאולת הגוף

 

אם אינך מעוניין לקבל מייל כזה בעתיד אנו מתנצלים מראש - לחץ כאן והסר עצמך מרשימת התפוצה.