עדכונים

לאחר שהרב שמעון אור נרשם רשמית להתמודדות על ראשות הבית היהודי ובמקביל על מקום ברשימת חברי הכנסת של הבית היהודי, לא נותר אלא לקרא לכם המתפקדים, לממש את זכותכם ולבחור ברב שמעון בשתי הקטגוריות הללו גם יחד.

להלן הנקודות המרכזיות שילוו את הרב שמעון בהתמודדות על ראשות המפלגה:

  1. הצבעה על היסוד שיהודי הינו אך ורק הנולד מאימא יהודייה, כיסוד תרבותי! המגדיר את התרבות הישראלית כתרבות פיזית, שתכניה ופוטנציאל ההתפתחות שלה מועברים ונבנים דרך החיבורים הפיזיים והחושים, שבין האדם לאדמה, בין אדם לאשתו, בין התינוק לרחם אמו. הצבעה על יסודות אלו כמכנה המשותף התרבותי שבינינו לבין האסלאם. מתוך כך תחזק ההנהגה בראשותי את היסודות הללו, יותר מן המוטיבים הלאומיים, כגורמי הקשר למדינת ישראל, הן של אזרחיה היהודיים, הן של אזרחיה המוסלמיים והן כלפי  העמים הערביים שמסביב.

  2. דבקות בדרישות התורניות בכל סוגיות "תורה ומדינה", מתוך ההבנה כי הן מהוות את ההסתעפויות וההרחבות של הייסוד התרבותי שהובא בסעיף הקודם ומתוך ההבנה כי כל שינוי בקודי ההתנהלות, יביא לאיבוד הדרך לגילוי התרבות של עצמנו ובתוך כך גם את האפשרות להביא להשלמה אזרחית בתוכנו, ובינינו לבין התרבות האסלאמית השותפה הראשית שלנו בתרבות המזרח התיכון!

  3. מתוך ההכרה שהתורה הינה תרבות, תעמוד המפלגה בהנהגתי על נתינת חופש ותקציבים ללימודי התורה ולחילופין לימודי האסלאם למוסלמים, במעמד שווה ערך ללימודים האקדמאיים. ביטול לחלוטין כפיית לימודי הליבה הן ליהודים והן לערבים. קביעת קריטריונים מקצועיים ומבחני אישיות לנשיאה במשרות ציבוריות, שאינם תלויים בלימודים האקדמיים בהכרח. יצירת מבנה לימודים במקצועות השונים המצמצמים את ההכשרה לצורך המקצועי בלבד, ללא המעטפת התרבותית הנוספת לה בלימודי האקדמיה.

  4. מתוך הכרה בזיקה התרבותית הבסיסית, שבין היהדות והאסלאם, המפלגה בהנהגתי תבטל לחלוטין את הצורך בהכרת התושבים הערבים במדינת ישראל או הצהרה על נאמנותם. טיפוח הזיקה למדינת ישראל יעשה דווקא דרך נאמנותם לאמונתם שלהם! עלינו תהיה מוטלת חובת הנאמנות למשותף שבין שתי התרבויות. מקרי בגידה לאומית, יטופלו ברמה הפלילית המוכרת ולא מעבר לכך.

  5. התנגדות לתכנית "שתי מדינות לשני עמים", מתוך התנגדות לניתוק הקשר והזיקה שבין התרבות הישראלית לזו האסלאמית כנ"ל.

 

 

 


 

התוכן מדבר אליך? העבר לחבריך.