חברים שלום.

ההחלטה לרוץ לראשות הבית היהודי הינה החלטה אסטרטגית שאת פרותיה לא נראה ביום אחד. אולם ללא הצגת אלטרנטיבה, אנו נמצא עצמנו בעמדת "מוחים" בלבד ללא כל השפעה.

להלן הנקודות המרכזיות לשינוי, שילוו אותי בהתמודדות על ראשות המפלגה. כולן תוצאה מתפיסת התורה כתרבות. הצגת המועמדות מצריכה 300 חתימות של מתפקדים. לעניין זה אני פונה לתמיכתכם.

 

1.            הצבעה על היסוד שיהודי הינו אך ורק הנולד מאימא יהודייה, כיסוד תרבותי! המגדיר את התרבות הישראלית ככזו, שתכניה ופוטנציאל ההתפתחות שלה מועברים ונבנים דרך החיבורים הפיזיים שבין האדם לאדמה, בין אדם לאשתו, בין התינוק לרחם אמו. מתוך כך התנגדות חריפה לזוגיות שאינה בין איש ואישה, חוק הפונדקאות נישואין שאינן דרך מעשה קידושין (נישואין אזרחיים) וכו'.

2.            דבקות בדרישות התורניות בכל סוגיות "תורה ומדינה", מתוך ההבנה כי הן מהוות את ההסתעפויות וההרחבות של הייסוד התרבותי של עם ישראל ומתוך ההבנה כי כל שינוי בקודי ההתנהלות, יביא לאיבוד הדרך להופעת התרבות הזו.

3.            מתוך ההכרה שהתורה הינה תרבות המעצבת את דמותה של מדינת ישראל, תעמוד המפלגה בהנהגתי על נתינת חופש ותקציבים ללימודי התורה, במעמד שווה ערך ללימודים האקדמאיים. ביטול לחלוטין כפיית לימודי הליבה. קביעת קריטריונים מקצועיים ומבחני אישיות לנשיאה במשרות ציבוריות, שאינם תלויים בלימודים האקדמיים בהכרח. יצירת מבנה לימודים במקצועות השונים המצמצמים את ההכשרה לצורך המקצועי בלבד, ללא המעטפת התרבותית הנוספת לה בלימודי האקדמיה.

4.            ההכרה הנ"ל בתורה כתרבות, תביא את מפלגת הבית היהודי בהנהגתי, להציב את ערך ההשלמה (בין איש לאישה, בין ישראל לעמים וכו'), כמוביל אל היעדים הלאומיים. יידחה ערך השוויון כעיקרון לאומי, מתוך היותו בתרבות היהודית מעשה של השטחה והרדדה. מתוך כך, יוחזרו "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו" ו"חוק יסוד חופש העיסוק", לממדיהם המקוריים (רמת הפרט).

5.             כהמשך לחיזוק מגמת ההשלמה בין יסודות הקיום של מדינת ישראל וביטול ההרחבות של חוקי היסוד הנ"ל, תביא המפלגה בהנהגתי לביטול חוק הגיוס. מתוך ההבנה כי ייסוד התורה וייסוד ההולדה, הינם יסודות שווי זכויות מול ערכי הצבא והכלכלה, כשכולם יחדיו משלימים האחד את השני בבניין הלאומיות של מדינת ישראל.

 

לדף ההיכרות, ללינק להתפקדות וחתימה על התמיכה במועמדות - לחצו כאן

זכות ההתפקדות לבית היהודי מגיל 17. דמי ההתפקדות 39 שקלים.

 

                        הערה: אין בתמיכה בהצגת מועמדות כלשהי, בכדי לחייב את החותם לתמיכה בעת הבחירות עצמן.

 

 

להתפקדות לבית היהודי - לחץ כאן.

לטופס החתימה בתמיכה בהצגת המועמדות של הרב שמעון אור - לחץ כאן.

 

 

המאמר מדבר אליך? העבר לחבריך.

היכנס לאתר תנועה לתורה מנהיגה, הצטרף וצרף את חבריך לרשימת התפוצה בחלונית בצד ימין .

 

 
אם אינך מעוניין לקבל מייל כזה בעתיד אנו מתנצלים מראש
לחץ כאן והסר עצמך מרשימת התפוצה.