גיליון מס' 9 - גיליון מיוחד לעשרה בטבת התשס"ט
עשרה בטבת - מצור שהוא שואה
האם זמן תחילת המצור על ירושלים הוא רק אירוע היסטורי שאנו עצבים עליו?
איזה כוח ניטל מאיתנו ביום זה? מה הקשר לשואה האיומה?
ובעיקר - מה ניתן לקחת מכאן לעתיד?
עשרה בטבת – לשאוף, לעלות, כחומה!
את עשרה בטבת אנו מציינים עפ''י המקורות כיום בו הגיע נבוכדראצר מלך בבל וכל חילו לירושלים והכניסוה במצור. השתלשלות האירועים מיום זה ואילך הביאו לשיא - שרפת בית מקדשנו. מדוע יש לציין יום זה? הרי השיא, בחודש אב, הוא לכאורה העיקר?!האם אי פעם עלה בדעתנו לומר קדיש על אדם שנפטר, גם ביום שבו נפטר וגם ביום שבו החלה מחלתו?!? - אז מה מיוחד ביום זה?

אם אינך מעוניין לקבל מייל כזה בעתיד אנו מתנצלים מראש - לחץ כאן והסר עצמך מרשימת התפוצה.