ממשיכים את המהלך!

ההתארגנות שהחילונו בה בשבוע שעבר, דרך יוזמת קידום חוק יסוד מדינת הלאום היהודי משופר, מתחילה להתרומם הן בהרשמה יפה והן בתגובות עומק המלמדות על התייחסות משמעותית ומעורבות גדולה.

לשאלת רבים, חוק היסוד, הינו כלי בו אנו משתמשים על מנת לקדם התארגנות אזרחית המציעה יסודות אזרחיים ותרבותיים המתומצתים דרך הצעת החוק הזו. אנו איננו תולים את יהבנו על הצעת החוק, אלא בעיקר עליכם! האנשים שמאחרי ההתארגנות!

על כן, אשמח מאוד להמשך התגובות שלכם ובעיקר על המשך הרישום שלכם, שהוא המרכיב העיקרי ליכולת שלנו לתרגם את האמונות שלנו למציאות ממשית. השתתפותכם במהלך חשובה מאוד.

אני אישית קורא כל תגובה שלכם ומצפה להכיר אתכם אישית במפגש הקרוב.

שלכם,
שמעון.

 אנו מצרפים את יסוד ההתארגנות שהבאנו בשבוע שעבר. 
מעתה נפרסם אותו במשך שלושת השבועות הקרובים עד לקיום המפגש המתוכנן.

מצפים לראותכם!

רקע להצעת החוק:

חוק יסוד מדינת הלאום היהודי, נועד לעגן את היות מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. הרצון ליצור עיגון זה, חוצה את כל הסיעות בבית המחוקקים. בשנת 2011 היו שותפים בהצעת החוק הזו שלושים ושבעה חברי כנסת הן ממפלגות הימין והן ממפלגות השמאל. דבר המלמד על בסיסיותו. אולם למרות זאת, החוק הופל. עתה שוב מקודם חוק זה פעם נוספת (על ידי חברת הכנסת איילת שקד מהבית היהודי ויריב לווין מהליכוד) אולם מה שקרה בפעם הקודמת עתיד להיות גם בפעם הזו. החוק יוסר או שיסורס באופן כזה, שמטרתו המקורית לא תמומש.

הסיבות לאי קידומו של החוק

הסיבה לאי קידומו של החוק היא, מפני שהוא נוגע בייסוד הבסיסי ביותר של קיום העם היהודי והשנוי במחלוקת באותה המידה – הכללת אדם בלאום היהודי, רק אם נולד מאמא יהודיה.
התנייה זו שהינה גזעית פיזית, עומדת בסתירה כנגד יסודות הבחירה החופשית והשוויון המאפשרים לאדם לבחור את שייכותו הלאומית על בסיס רצונו החופשי בלבד, ללא שום הגבלה גזעית גופנית. התנייה זו, אף מבדילה את הלאום היהודי משאר הלאומים, דבר הנחשב מגונה, בקהילת העמים.

הסיבה להתארגנות "ישראל ייעודית"

ההבנה העומדת מאחרי ההתארגנות "ישראל ייעודית" היא, שפעולה דרך חוק יסוד זה, הינו אחד האפיקים האפקטיביים ביותר בעיצוב פניה העתידיים של מדינת ישראל. אולם, דווקא משום כך, כל עוד לא תהיה ירידה אל שורשי הקביעה האתנית שביסוד הלאומיות הישראלית, ביאור הלגיטימיות שלה ביחס לערך השוויון הדמוקראטי, ועיצוב מפורט של החוק על בסיס אותם עקרונות שורשיים, לא נוכל להוביל אותה בגלוי, כל חוק שיבוסס על עקרון זה, יופל או יסורס ואף מה שכן נקדם, ילקה בחסר.

מטרת ההתארגנות

דרך ההתארגנות סביב הצעת חוק היסוד ה"משודרגת", מתכוונת יוזמת ישראל ייעודית להביא את הציבור הישראלי למודעות, תמיכה וקידום היסודות התרבותיים שלו, שנדחקו שנים רבות, בפני יסודות מערביים, נוצריים ואחרים.

הדרך 

1. גיוס תומכים, בקידום הצעת חוק זו ושיפורה, מתוך בירורה והעמקה ביסודותיה.

2. הכשרת שגרירים ללמידה, הגברת המודעות, הפצה ותמיכה בעקרונות היסוד העומדים מאחרי הצעת החוק הזו המשופרת.

3. קיום כנסים להפצת והגברת המודעות לתכני החוק הזה לפרטיו והתרבות העומדת מאחריו.

4. רישום חברים מסודר, של העומדים מאחרי עקרונות הצעת החוק הזו לאחר גיבושה השלם, על מנת להוות גורם אזרחי משפיע של התרבות העומדת בייסודה.

השלב הראשון:

רישום לקראת כינוס ראשוני:
רישום של אלו הרוצים להיות מעורבים בקידום התרבות שמאחרי הצעת חוק יסוד מדינת הלאום היהודי והפיכתה לישימה, לקראת קיום כנס ראשוני בעניין, בו יפתח הנושא, יוסברו הכיוונים, יתקיים דיון על עקרונות החוק ועל הטיוטא שלו ויקבעו צעדים להמשך פעילות.

חומר מסייע: כצעד מקדים, מונחת בפניכם טיוטא של הצעת החוק הבנויה על תובנות עומק של הקביעה האתנית\ההלכתית, המייחסת את זהות הלאום היהודי דווקא לנולד מגוף אישה יהודייה.

אנא! עיינו בטיוטא זו, גם אם אינך מסכים עם כולה או מבין את כולה, אין בכך כל פגם. היא נועדה לייצר את הדיון המקדים לקראת המפגש הראשון שיתקיים לאחר תהליך קצר של הפצה ופרסום, במיילים של רשימת התפוצה, ברשתות החברתיות ובאתר תנועה לתורה מנהיגה. ככל שיגיעו מכם תגובות, שאלות ובירורים דרך הכלים הנ"ל, כך נוכל להגיע למפגש "מבושלים" יותר ומוכנים יותר לקידום השלב הבא.

הערה: כיוון טיוטת הצעת החוק שלפניכם, מבוססת על תובנות חדשות המחייבות פירוט, נכתבו סעיפי החוק באופן מתומצת במלבן בצד הימני של דף הצעת החוק, כשמול כל מלבן שכזה, מופיע הפירוט הסעיפי שלו.

היו שותפים! צרפו עצמכם לרשימה וצרפו אליה גם את חבריכם, לקראת מפגש החברים הראשון.

 

לטיוטא של הצעת החוק המשופרת – לחץ כאן

למעוניינים להשתלב בתהליך שיפור וקידום חוק זה, עד למימושו - לחץ כאן לרישום

 

 

  

המאמר מדבר אליך? העבר לחבריך.

היכנס לאתר תנועה לתורה מנהיגה, הצטרף וצרף את חבריך לרשימת התפוצה בחלונית בצד ימין .

 

 
אם אינך מעוניין לקבל מייל כזה בעתיד אנו מתנצלים מראש
לחץ כאן והסר עצמך מרשימת התפוצה.