השד העדתי והאוריינטליזם העולמי, במשקפי החזון הישראלי
 

מהו מקור השסע העדתי? 
האם קיימת בכלל תרבות מזרחית?
נגיעה בהבדל שבין התרבות המקבלת את יסודותיה ממקום הכרובים בבית המקדש
לתרבות המקבלת את יסודותיה ממזבח האדמה, פותחת פתח לחזון תרבותי בלתי מוכר.


 


 

אם אינך מעוניין לקבל מייל כזה בעתיד אנו מתנצלים מראש
לחץ כאן והסר עצמך מרשימת התפוצה.