השוויון בנטל, לימודי הליבה ו...רבי שמעון בר יוחאי
השוויון בנטל, לימודי הליבה ו...רבי שמעון בר יוחאי 

מהו הקשר שבין רבי שמעון בר יוחאי לבין תוכנית השוויון בנטל,
תוכנית הליבה ותוכנית הקיצוץ בקצבאות הילדים?
המאמר שלהלן, מלמד כי לכל זאת אחראי רבי שמעון בר יוחאי מעת הסתתרותו במערה.


 


 

אם אינך מעוניין לקבל מייל כזה בעתיד אנו מתנצלים מראש
לחץ כאן והסר עצמך מרשימת התפוצה.